Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Ei aloitettu

Virallinen kuvaus

Käännetään ilmastoahdistus voimavaraksi.

Lähes päivittäiset ilmastonmuutoksesta kertovat uutiset voivat ahdistaa. Ilmastoahdistus on ymmärrettävä reaktio maailman ympäristöongelmien suuruuteen ja vaikuttaa mielenterveyteen. Se voi lamaannuttaa, mutta myös toimia voimavarana. Tämä edellyttää riittävästi sekä tilaa ja aikaa tunteiden käsittelyyn että tarpeeksi toimintamahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseen. Aihetta on jo jonkin verran käsitelty, kun HSY:n Ilmastoinfon julkaisema Ilmastoterapia-podcastsarja on tarjonnut vertaistukea, vinkkejä ja ratkaisuja ilmastoahdistukseen. Tammikuuhun 2021 mennessä jaksoja oli ilmestynyt kahdeksan. Jokaisessa jaksossa on ollut vieraana teemaan perehtynyt asiantuntija.
Tässä toimenpiteessä kiinnitetään huomio tunnistettuihin toimintamalleihin, jotka auttavat kääntämään ilmastoahdistuksen voimavaraksi. Niihin lukeutuvat ohjatut keskusteluryhmät ja vertaistukiryhmät ilmastonmuutoksesta keskustelemiseen ja toimintamahdollisuuksien etsimiseen. Aito mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään muuttaa ahdistusta toiminnan kautta voimavaraksi ja kohti myönteistä kierrettä. Toimenpiteessä lisätään tietoa ilmastonmuutoksen mielenterveydellisistä vaikutuksista ja kannustetaan kaupunkeja tunnistamaan ne ilmastonmuutossuunnitelmissaan. Selvitetään mahdollisuuksia mm. kannustaa ryhmäkeskusteluja ympäristöahdistuksen käsittelyyn. Asukkaita osallistetaan kehittämällä asukastoimintaa ja ruohonjuuritason vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi vihreän asukastoiminnan budjetoinnin tai kestävän toiminnan aluerahaston kautta ja järjestämällä kulttuuritapahtumia ilmastonmuutosteemalla.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Tietoja päivitetty 16.01.2023