Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Pääkaupunkiseudun haavoittuvuus- ja ilmastoriskitiedon päivittäminen ja kehittäminen on käynnistynyt osana Suomen ympäristökeskuksen ja THL:n koordinoimaa CHAMPS-tutkimushanketta.

Virallinen kuvaus

Kerätään ja kehitetään haavoittuvuustietoa.

Tehdään haavoittuvuuskartoitus, jolla tuotetaan seurantatietoa vuonna 2016 tehdylle haavoittuvuustarkastelulle, ja luodaan haavoittuvuuden seurantaan malli, jolla tietoa saadaan vertailukelpoisessa ja sopeutumistoimien suuntaamisen kannalta käyttökelpoisessa muodossa. Haavoittuvuustarkastelussa huomioidaan erilaiset hyvinvointiin liittyvät seikat, mukaan lukien sosiaaliset tekijät. Toimenpiteellä tuetaan Helsingin kaupungin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019–2025 -strategian toimenpidettä kehittää haavoittuvuuksien kartoitusta yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien, HSY:n ja tutkimuslaitosten kanssa.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Tietoja päivitetty 19.05.2022