Hyppää sisältöön

63Viherkertoimen pilotointi peruskorjauskohteessa

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Pilotoidaan tonttikohtaista viherkerrointa peruskorjauskohteessa.

Viherkerrointyökalua, jolla voidaan määrittää korttelille riittävä määrä vettä imeyttävää kasvillisuuspinta-alaa, on käytetty kaupungeissa enenevässä määrin kaavoituksessa ja pihasuunnittelussa. Pääkaupunkiseudulla on tulossa runsaasti rakennuksia peruskorjausikään, jolloin päästään parantamaan rakennusten energiatehokkuutta muun muassa viherkatoin. Samalla voidaan tarkastella peruskorjauskohteiden piha-alueita. Toimenpiteessä valitaan pilotoitavaksi peruskorjauskohteita, joissa testataan viherkertoimen käyttöä jo rakennetuilla tonteilla (esim. kantakaupungin korttelipihoilla). Pilotin pohjalta kehitetään ohjeistusta ja suosituksia viherkerrointyökalun käytöstä peruskorjauskohteissa.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Asiasanat

Huolto & korjausKaavoitusNeuvontaRakentaminenSopeutuminenTiedontuotanto

Toimenpideluokka

Rakentamisen kiertotaloustoimet ulottuvat maamassoista ja viherrakentamisesta talonrakentamiseen

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Maaria Parry

  Maaria Parry

  Ilmastoasiantuntija

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 20.05.2022