Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Yhtenä HSY:n strategisena toimenpiteenä on huomioda kierrätysmateriaalien käyttöä jo alueen rakentamisen suunnitteluvaiheessa. Kiertotalouden huomioiminen HSY:n omissa rakennushankkeissa edistää kiertotaloutta myös seudullisesti. Toimenpide toteutetaan pilottina verkostosaneerauskohteen yhteydessä. Pilottikohteen rakennussuunnitelma on valmistunut 2/2023 ja hanke toteutetaan vuonna 2024.

Virallinen kuvaus

Lisätään kiertotalousohjausta infrarakentamisessa (linjaus).

Määritetään nykyistä kunnianhimoisempia ohjauskeinoja kiertotaloudelle infrarakentamisessa, kuten velvoitteita, kannustimia ja suosituksia kierrätettyjen materiaalien käytön lisäämiseksi. Sallitaan myös laatuvaatimusten tilannekohtainen joustavuus alueen käyttötarkoituksen vaatimien laatukriteerien puitteissa. Tuetaan kiertotalousnäkökulmien huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa jakamalla tietoa vaihtoehdoista sekä kertynyttä kokemusperäistä tietoa pääkaupunkiseudulla. Pyritään ohjaamaan kehitystä siten, että infrarakentamisen tarjouspyyntövaiheessa painotetaan laatuvaatimuksissa kierrätettyjen materiaalien osuutta. Lisätään joustavuutta uusien kiertotaloutta edistävien maa- ja infrarakentamisen innovaatioiden käyttöönottoon. Viherrakentamisessa käytetään pääosin kaupunkiseudulla syntyneitä kierrätysbiomassoja. Rakentamisessa selvitetään materiaalien ja maa-ainesten myöhempi uudelleenkäyttö- ja/tai kierrätysmahdollisuus. Toimenpide tukee Helsingin kaupungin (2020b) kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpidettä luoda kaupungin sisäinen toimintamalli infrarakentamisen ylijäämämateriaalien hyödyntämiselle.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä31.12.2024

    Kierrätysmateriaalien käytön pilotti verkostosaneerauskohteessa

    Verkostosaneeraus on suunnitteluvaiheessa, toteutus vuonna 2024.