Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Virallinen kuvaus

Lisätään kiertotalousnäkökulmien huomioimista rakentamisen suunnittelussa (linjaus).

Kiertotalousnäkökulmien käsittelyä rakennushankkeissa edistetään asettamalla suunnittelua ohjaavia linjauksia tai kriteerejä. Asuin- ja toimitilarakentamisen kohdalla tontinluovutuksen yhteydessä voidaan velvoittaa huomioimaan esimerkiksi: 1) Rakennusten monikäyttöisyys ja muunneltavuus, 2) Purettavuuden huomioon ottaminen ja uudelleenkäytön mahdollistaminen suunnitteluvaiheessa (erityisesti toimitilarakentamisessa), 3) Suunnittelun lähtökohtana ovat saatavilla olevat kierrätysmateriaalit, sekä julkisten hankkeiden kohdalla myös puurakentaminen, 4) Rakennusosien huollettavuus ja kierrätettävyys, ja 5) Elinkaarenaikaiset CO2-päästöt ja energiapositiivisuus. Hankkeissa on esitettävä näiden osa-alueiden käsittelyä koskeva suunnitelma ja/tai saavutettava tietty toiminnan taso. Lisäksi tontinluovutusehtoihin voidaan asettaa esim. velvoite olemassa olevan rakennuksen säilyttämisestä, purkumateriaalin hyödyntämisestä tai velvoittaa rakentamisessa käytettävän käytettyjä osia ja/tai kierrätysmateriaaleja. Kriteeristö kehitetään yhteistyössä kuntien ja alan sidosryhmien kesken (esim. Green Building Council) huomioiden myös muut rakentamista koskevat ilmastotavoitteet, sekä puurakentamisen tavoitteet. Toimenpide tukee Helsingin kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpiteitä määritellä kiertotalouden edistäminen yhdeksi keskeiseksi maankäytön ja kaupunkisuunnittelun lähtökohdaksi, ja pilotoida kiertotalouskriteereiden käyttöä tontinluovutusehdoissa.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä30.11.2023

  CIRCuIT-hanke

  CIRCuIT-hankkeessa on selvitetty kaupunkien rakennus- ja purkuhankkeisiin liittyviä hankintakriteerejä sekä mahdollisuuksia lisätä kiertotalousnäkökohtia kyseisissä hankinnoissa. Hankkeessa pidettiin yhdessä Vantaan, Helsingin ja Espoon kanssa tammi-helmikuussa 2022 kolme vuoropuhelutilaisuutta, joissa keskusteltiin kiertotalouskriteereihin liittyvistä mahdollisuuksista ja tarpeista. Tilaisuuksien yhteenvedot ja lista soveltamiskelpoisista rakentamisen hankintojen kiertotalouskriteereistä toimitettiin kaupunkeihin jatkotyöstöä varten.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Tiina Haaspuro

  Tiina Haaspuro

  Projektitutkija

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 30.08.2023