Hyppää sisältöön

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Ei aloitettu

Virallinen kuvaus

Viitoitetaan kiertotalousesimerkeillä seudun rakentamista (linjaus).

Rakennushankkeissa lisätään kiertotalousnäkökulmia. Seudulle rakennetaan kiertotaloutta mahdollisimman laajasti toteuttava rakennus, jota hyödynnetään ohjaavana esimerkkinä kiertotalousrakentamisessa ja asukkaiden kiertotaloustietoisuuden lisäämisessä. Rakentamisessa voidaan ottaa huomioon muun muassa: 1) Uudelleenkäytetyt rakennusosat ja kierrätetyt purkumateriaalit, 2) Huollettavuus, uudelleenkäytön mahdollistaminen (purettavuus) ja materiaalien kierrätettävyys, 3) Rakennuksen monikäyttöisyys ja muunneltavuus, ja 4) Elinkaarenaikaiset CO2-päästöt ja energiapositiivisuus. Pilotin pohjalta kehitetään kaupunkien toimintamalleja kiertotalousnäkökohtien huomioon ottamiseksi julkisessa rakentamisessa. Toimenpide tukee Espoon kaupungin aikomusta selvittää kaupungin mahdollisuuksia vaikuttaa älykotirakentamiseen sekä mahdollisesti myös tavoitetta lisätä puurakentamista ja seurata puurakentamisen edellytysten kehittymistä eri projektien ja toimenpiteiden osalta. Toimenpide tukee Helsingin kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpiteitä toteuttaa elinkaaripilottihankkeet eri tyyppisille alueille (rata, katu, puisto, esirakentaminen) sekä suunnitella ja toteuttaa kiertotalouden periaatteita noudattavia uudis- tai peruskorjaushankkeita.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)