Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Virallinen kuvaus

Hyödynnetään purettavien rakennusten rakennusmateriaaleja (linjaus).

Kaupungit selvittävät mahdollisuutta velvoittaa ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisen purkukatselmuksen tekemistä suuremmissa julkisissa ja yksityisissä purkukohteissa. Korjattavien ja purettavien rakennusten materiaalien hyötykäyttö ja logistiikka suunnitellaan ennen toimenpiteiden aloittamista. Tässä painotetaan betonin kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, joka on materiaaleista kokonaisuuden kannalta merkittävässä roolissa (materiaalimäärä ja hiili-intensiteetti). Tarkastellaan rakennusten osittaista säilyttämistä, rakennusosien uudelleenkäyttöä sekä rakennusmateriaalien hyödyntämistä myös purkavan saneerauksen yhteydessä. Kaupungit voivat velvoittaa tarvittaessa purkumateriaalien sääsuojattuun lajitteluun ja materiaalien kierrätykseen toimittamisen. Materiaalien työmaalla tapahtuvassa käsittelyssä otetaan huomioon käsittelyn vaikutukset ilmanlaatuun. Toimenpide tukee Helsingin kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpiteitä lisätä purku-urakoihin kiertotalousvaatimuksia sekä luoda ja ottaa käyttöön toimintamalli purku- ja korjausrakentamishankkeiden irtaimiston ja rakennusosien uudelleenkäytölle.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä30.11.2023

  CIRCuIT-hanke

  CIRCuIT-hankkeessa on selvitetty kaupunkien rakennus- ja purkuhankkeisiin liittyviä hankintakriteerejä sekä mahdollisuuksia lisätä kiertotalousnäkökohtia kyseisissä hankinnoissa. Hankkeessa pidettiin yhdessä Vantaan, Helsingin ja Espoon kanssa tammi-helmikuussa 2022 kolme vuoropuhelutilaisuutta, joissa keskusteltiin kiertotalouskriteereihin liittyvistä mahdollisuuksista ja tarpeista. Tilaisuuksien yhteenvedot ja lista soveltamiskelpoisista rakentamisen hankintojen kiertotalouskriteereistä toimitettiin kaupunkeihin jatkotyöstöä varten.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Tiina Haaspuro

  Tiina Haaspuro

  Projektitutkija

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 30.08.2023