Hyppää sisältöön

54Tilatehokkuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Edistetään tilatehokkuutta ja yhteisöllisyyttä (linjaus).

Yhteiskäyttötiloja ja niiden käyttöä edistetään kaupungeissa (esim. käsityö- ja kotitalousluokat, liikuntasalit, asukastalot). Kehitetään uusia/lisää tilankäyttömuotoja, esim. tiloja ”korjauspajoille” ja tavaroiden vaihdolle / uudelleenkäytölle. Selvitetään mahdollisuuksia laajentaa tilatalkkaritoimintaa (tilojen ylläpito ja käyttöasteen lisääminen). Kehitetään alusta tilojen jakamiseen, operaattori, joka koordinoi tilojen käyttöä. Kehitetään konsepti, jolla samantyyppisiä kohteita voidaan muuttaa tehokkaampaan käyttöön. Toimenpide tukee Helsingin kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpiteitä laatia kaupunkitasoiset suunnitteluohjeet asukaskäyttöisille tiloille koskien uusia ja peruskorjattavia rakennuksia, ja luoda seurantajärjestelmä kaupungin tilojen käytön tehostamiseen.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Asiasanat

JakamistalousKiertotalousRakentaminen

Toimenpideluokka

Rakentamisen kiertotaloustoimet ulottuvat maamassoista ja viherrakentamisesta talonrakentamiseen
Tietoja päivitetty 30.09.2021