Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: Energiaveturi-hankkeessa tuotetaan parhaillaan oppaita taloyhtiöiden isännöitsijöiden tueksi.

Kuvaus

HSY:n Ilmastoinfo järjestää vuodessa 4-5 Taloyhtiön energiaekspertti -kurssia taloyhtiöpäättäjille. Kurssilla opetetaan taloyhtiön energiatehokkuuden johtamista. Lisäksi järjestetään webinaareja erilaisista kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvistä aiheista.

HSY:n Ilmastoinfolla on käynnissä Isännöitsijät energiamurroksen vetureina -hanke. Lyhyemmällä ENERGIAVETURI-nimellä kulkevan hankkeen tavoitteena on luoda isännöitsijöiden käyttöön työkalupakki, jonka avulla energiaremonttien käynnistäminen ja laadukas läpivienti helpottuu.

Virallinen kuvaus

Kannustetaan seudulla asuinrakennusten energiakorjauksiin.

Nykyisen rakennuskannan energiakorjauksilla on merkittävä vaikutus kaupunkiseudun energiankulutukseen ja siten myös kulutuksesta aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin. Erityisen suuri merkitys pääkaupunkiseudulla on yksityisomisteisten asuinkerrostalojen energiatehokkuuden edistämisessä. Näille rakennustyypeille sopivia energiakorjauskonsepteja tunnetaan useita, mutta haasteena on usein päätöksentekoon, rahoitukseen liittyvään riskinhallintaan ja hankkeiden toteuttamiseen liittyvät ongelmat. Keskeisessä roolissa ovat isännöitsijät ja taloyhtiöiden hallitukset. Koska osa-alue linkittyy niin vahvasti kaupunkiseudun hiilineutraaliuden edistymiseen, on tärkeää edistää energiakorjaamista tarjoamalla taloyhtiöille ja omakotitaloasujille tarpeenmukaista energiakorjaamisen neuvontaa. Neuvonnan kehittämisessä voidaan hyödyntää Helsingin Energiarenessanssi-ohjelmassa tunnistettuja keinoja myös muualla kaupunkiseudulla. Lisäksi voidaan laajentaa Helsingin taloyhtiöklubimallia muihin kaupunkeihin. Helsinki on myös panostamassa energianeuvojien verkostoon.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä29.02.2024

  Isännöitsijät energiamurroksen vetureina (ENERGIAVETURI) -hankkeen toteuttaminen

  Hankkeen tavoitteena on luoda isännöitsijöiden käyttöön työkalupakki, jonka avulla energiaremonttien käynnistäminen ja laadukas läpivienti helpottuu. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta.

Mitä on tehty?

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

01.10.2022 → 29.02.2024

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Marikka Sand

  Marikka Sand

  Energia-asiantuntija

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 • Auli Mäkilä

  Auli Mäkilä

  projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 31.08.2023