Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Yhtenä HSY:n strategisena toimenpiteenä on edistää rakentamisen kiertotaloutta seudulla. Toimenpidettä toteutetaan tällä hetkellä HSY:n toimesta CIRCuIT-hankkeen avulla. HSY osallistuu myös Helsingin kaupungin koordinoimaan rakentamisen kiertotalouden klusteriohjelmaan.

Virallinen kuvaus

Tiivistetään seudullisen rakentamisen kiertotalousyhteistyötä.

Luodaan yhteistyöverkosto rakentamisen kiertotalouden ympärille tiivistämään poikkihallinnollista yhteistyötä, ml. yksityisen sektorin toimijat (yritykset). Verkostoon sisällytetään seudullinen rakentamisen hankintojen yhteistyöverkosto talonrakentamisen kiertotalousosaamiseen (esim. rakennuttajat, ympäristöasiantuntijat).
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä30.11.2023

  CIRCuIT-hanke

  Rakentamisen kiertotalouteen keskittyvä CIRCuIT-hanke (Circular Construction in Regenerative Cities) vahvistaa seudullista rakentamisen kiertotalouden yhteistyötä. Hankkeen pilottialueena toimii Vantaa, mutta hankkeen puitteissa tehdään yhteistyötä laajemmin pääkaupunkiseudun kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa tarkastellaan tarpeita ja mahdollisuuksia seudulliseen yhteistyöhön rakentamisen kiertotalouden teemassa. Hankkeessa järjestetään vuosittain ajankohtais- ja verkostoitumisseminaari. Viimeisin seminaari pidettiin 23.5. ja seuraava pidetään syksyllä 2023.

 • Tehtävä30.04.2024

  Kiertotalouden klusteriohjelma

  Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelman tavoitteena on edistää sekä kiertotalouden mukaista innovaatio- ja liiketoimintaa että ilmastotavoitteita. Kaupunki on kutsunut mukaan yrityksiä, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja sekä muita organisaatioita, jotka haluavat yhdessä edistää kiertotaloutta konkreettisin toimin. Kiertotalouden klusteriohjelmaan osallistuvat toimijat edistävät yhdessä rakennusmateriaalien sekä rakennusosien kierrätystä ja saatavuutta.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Tiina Haaspuro

  Tiina Haaspuro

  Projektitutkija

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 30.08.2023