Hyppää sisältöön

50Luontopohjaisten ratkaisujen vauhdittaminen sopeutumisessa

Kuva: Kuva: Mikko Käkelä

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

HSY julkaisi talvella 2022 raportin luontopohjaisista hulevesien hallinnan ratkaisuista pääkaupunkiseudulla. Raportissa esitellään toimivia ratkaisuja ja analysoidaan luontopohjaisten ratkaisuiden käyttönottoa edistäviä ja hidastavia tekijöitä.

Virallinen kuvaus

Vauhditetaan luontopohjaisten ratkaisujen käyttöönottoa.

Luontopohjaisia ratkaisuja on jo jonkin verran käytössä tai niistä on kokemusta pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi Helsingin kaupunki käyttää kaavoituksessa apuna tonttikohtaista viherkerrointa, joka on ekologinen suunnittelutyökalu tonteille varmistettavan viherpinta-alan määrittelyyn. Suomen ympäristökeskuksen Tehokkaat ja vaikuttavat luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen sopeutumisen välineinä (TASAPELI) -hankkeessa (2018−2019) havaittiin, että luontopohjaisten ratkaisujen lisäämiseksi kaupungeissa tarvitaan kokonaisvaltaista, strategista suunnittelua ja laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hanke esitti toimintamallin, jolla pyritään vauhdittamaan luontopohjaisten ratkaisujen nykyistä vaikuttavampaa hyödyntämistä rakennetussa ympäristössä. Tässä toimenpiteessä otetaan kyseinen toimintamalli käyttöön, jotta luontopohjaiset ratkaisut otetaan huomioon kaikilla suunnittelu- ja päätöksentekotasoilla. Mallissa esimerkiksi tunnistetaan päätöksentekotilanteet, jotka ovat ratkaisevia luontopohjaisten ratkaisujen käytäntöön viemisessä ja poistetaan esteitä hyvälle päätöksenteolle.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Lue lisää

Yhteenveto ja yhteystiedot

Tietoja päivitetty 23.09.2022