Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Circular Green Blocks -kumppanuushanke (HSY, Forum Virium Helsinki, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Aalto yliopisto), jossa kokeillaan jakamistalouden palveluja kaupunkikortteleissa/taloyhtiöissä nopean kokeilun menetelmällä. Hankeaika 1.9.2021-30.9.2023. Myös toimeksiantona HSY:lle on laadittu opinnäytetyö aiheesta.

Kuluttajien houkutteleminen esinelainaamopalvelujen pariin : case: HSY:n kestävän kaupunkielämän ohjelma, Aino Lahdensalo, Laurea (2023)

Kuvassa on kontti ja kaksi kuormapyörää

Kaksi kuormapyörää oli lainattavissa kesän 2023 ajan vihermaisemoidusta kontista Helsingin Lauttasaaressa. Kuva: Lassi Sarlos / HSY

yhteiskäyttöpyörät_Kessu

Yhteiskäyttöpyörät ovat olleet käytössä VAV asuntojen kohteessa Vantaan Leinelässä. Kuva: Vesa Laitinen / Forum Virium Helsinki.

Kuvassa on kaksi henkilöä yhteiskäyttöisen Lainappi-laatikoston edessä ottamassa lainaan tavaraa

Tavaralainaamoa on kokeiltu taloyhtiössä Malminkartanossa. Kuva: Vesa Laitinen / Forum Virium Helsinki.

Kuvassa on ihmisiä lainattavien tavaroiden äärellä

Lauttasaaressa toimii korttelitavaralainaamo, josta alueen asukkaat voivat lainata tavaroita. Kuva: Vesa Laitinen / Forum Virium Helsinki.

Vuosina 2022-2023 hankkeessa on kokeiltu nopean kokeilun menetelmällä yhteiskäyttöpyöriä ja esinelainaamoita. Mukana olleet yritykset ovat olleet Willari Fiksaa & Loonaa, Lainappi Oy ja Coreorient Oy.

Virallinen kuvaus

Laajennetaan kaupunkien tarjoamia jakamistalouden palveluita.

Selvitetään olemassa olevat jakamistaloutta tukevat palvelut, alustat ja liiketoimintamallit, ja kehitetään selvityksen pohjalta kaupunkien tarjoamia jakamispalveluita ja niitä tukevia alustoja ja sovelluksia. Huomioidaan myös asukaslähtöisen jakamistalouden toimintamallit ja osallistutaan niiden kehittämiseen ja tukemiseen. Kirjastoilla on tärkeä rooli kaupunkien yhteisöllisen jakamistalouden alustoina ja kumppaneina sen kehittämisprojekteissa. Mahdollisia uusia kehitettäviä jakamistalouden palveluita ovat jo muualla maailmassa hyviä kokemuksia saaneet työkalu- ja lelulainaamot. Jokapäiväiset arjen lähipalvelut sijoitetaan matkan varrelle ja helposti saavutettaviksi. On tärkeää, että palvelut jakautuvat tasaisesti koko seudulle, jotta ne ovat helposti saavutettavissa mahdollisimman monelle. Kannustetaan asukkaita lainaus-, vuokraus- ja yhteiskäyttöpalveluiden käyttöön omaksi ostamisen sijaan. Nostetaan viestinnässä esille kaupunkien ja yksityisten yritysten tarjoamat jakamistalouden palvelut ja käytetään hyväksi erilaisia vaikuttajia ja innostavia viestintämateriaaleja sosiaalisessa mediassa. Ohjataan asukkaita lainaamaan tai vuokraamaan tarvitsemansa tuotteen omistamisen sijaan. Edistetään asukkaiden osallisuutta jakamistalouden palveluissa sekä käyttäjinä että tuottajina luoden alueellista yhteisöllisyyttä ja lisäten hyvinvointia.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä30.09.2023

  Circular Green Blocks -hankkeen toteutuminen

  Hankkeessa kannustetaan asukkaita lainaus-, vuokraus- ja yhteiskäyttöpalveluiden käyttöön omaksi ostamisen sijaan ja osallistetaan asukkaita palveluiden käyttäjinä ja tuottajina luomaan alueellista yhteisöllisyyttä. Hankkeessa on kartoitettu olemassa olevia kierto- ja jakamistalouden palveluja ja kohtautetaan palveluntarjoajia taloyhtiöiden ja niiden asukkaiden kanssa. Hankkeen tuloksia viestitään laajasti hyödyntäen sosiaalista ja perinteistä mediaa.

Mitä on tehty?

 • Tehty05.06.2023

  Kuluttajien houkutteleminen esinelainaamopalvelujen pariin : case: HSY:n kestävän kaupunkielämän ohjelma, Aino Lahdensalo, Laurea (2023)

  Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää HSY:n kestävän kaupunkielämän jakamistalouteen liittyvän toimenpide-ehdotuksen toteutumista parantamalla jakamistalouden alla toimivien esinelainaamojen toimintaa. Työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin kuluttajien tarpeet ja esinelainaamojen palvelut kohtaavat Helsingissä, miten palveluja voidaan kehittää kuluttajille houkuttelevimmiksi sekä miten kestävän kaupunkielämän ohjelma voi lisätä esinelainaamojen houkuttelevuutta pääkaupunkiseudulla. Linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/802289/Lahdensalo_Aino.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 • Tehty31.03.2022

  6Aika: CircularHoodFood -hankkeen toteutuminen

  Hankkeessa kannustettiin taloyhtiöitä ja asukkaita yhteisöviljelmien perustamiseen. Hankkeen tuotoksena syntyi opas: Kohti syötävää korttelia - Opas yhteisöviljelmän perustamisesta kerrostaloon sekä koulutusmateriaali Koko talo viljelee HSY:n Koutsi-koulutusalustalle. Linkki hankesivuille: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/projektit-ja-hankkeet/circular-hood-food/

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Lassi Sarlos

  Lassi Sarlos

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 • Juuso Vähä-Piikkiö

  Juuso Vähä-Piikkiö

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 • Nea Metsänranta

  Nea Metsänranta

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 30.08.2023