Hyppää sisältöön

47Maanpeiteaineiston kehittäminen vettä läpäisemättömien pintojen osalta

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Valmis

Kuvaus

Erottelua kehitettiin tekoälyä hyödyntäen vuosina 2021-2022 Syken vetämässä LaserVesi-hankkeessa, josta saatiin tuloksena vettä läpäisemättömien pintojen kartoitus pk-seudulle. Tuloksia voi katsoa HSY:n avoimen datan karttapalvelussa, ja lisätietoa löytyy avoimen datan sivuiltamme. LaserVesi-hankkeesta saatujen hyvien kokemusten perusteella Helsingin seudun maanpeiteaineisto 2022 toteutetaan kokonaisuudessaan tekoälyä hyödyntäen. Aineiston tuottaa Scalgo.

Virallinen kuvaus

Parannetaan pääkaupunkiseudun vettä läpäisevien ja läpäisemättömien pintojen erottelua tietoaineistossa kaukokartoitusmenetelmin.

Vettä läpäisevän ja läpäisemättömän pinnan tarkka kartoittaminen on oleellista hulevesien hallinnassa, ja merkitys korostuu lisääntyvien sateiden ja hulevesitulvien myötä. Kehitetään päällystetyn ja päällystämättömän (vettä läpäisemättömän ja läpäisevän) pinnan erottelua kaukokartoitusmenetelmin HSY:n ylläpitämässä seudullisessa maanpeiteaineistossa.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty01.03.2022

  Tulosaineiston julkaisu HSY:n avoimena datana

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

01.01.2021 → 30.11.2022

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Outi Kesäniemi

  Outi Kesäniemi

  Paikkatietoasiantuntija

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 23.09.2022