Hyppää sisältöön

46Viher- ja sini-infrastruktuurin kartoittaminen ja kehittäminen

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Hulevesitietoaineisto (HUTI) on avattu pääkaupunkiseudun suunnittelijoiden käyttöön HSY:n SeutuRuutu-palvelussa. Aineiston käytön kehittämisestä ja tehostamisesta ilmastokestävässä kaavoituksessa on tehty hankesuunnitelma.

Virallinen kuvaus

Kartoitetaan ja kehitetään pääkaupunkiseudun viher- ja sini-infrastruktuuria.

Viher- ja vesialueiden kartoittaminen ja kehittäminen sopeutumisen näkökulmasta on kirjattu Helsingin sopeutumisen linjauksiin (Helsingin kaupunki 2018) seudullisena toimenpiteenä. Viher- ja vesialueiden tarkastelu pääkaupunkiseudulla on tärkeää erityisesti kaupunkien rajoilla, joilla rakentaminen voi aiheuttaa häiriöitä alueiden sopeutumiseen liittyvässä toiminnallisuudessa. Tässä työssä hyödynnetään pääkaupunkiseudulle rakennettavaa hulevesitiedon hallintajärjestelmää (HUTI-hanke), joka mahdollistaa monipuolisen hulevesiin liittyvän tiedon yhdistämisen suunnittelun avuksi.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)