Hyppää sisältöön

45Tietovarannon ylläpitäminen hiilinieluista ja -varastoista

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Valmis

Kuvaus

Pääkaupunkiseudun kattava hiilinieluselvitys valmistui vuonna 2021, ja tulokset on julkaistu avoimena datana. Aineistoon voi tutustua myös karttapalvelussa (Karttatasot - Ilmasto ja energia).

Virallinen kuvaus

Luodaan pääkaupunkiseudun hiilinielujen ja -varastojen tietovaranto.

Määritetään pääkaupunkiseudun hiilinieluja ja -varastoja koskeva paikkatieto tuomaan esiin paikallisia maankäytön ilmastovaikutuksia. Tietovaranto kootaan yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Analysoidaan tietovarannon avulla esimerkiksi metsienhoidon ja rakentamisen vaikutuksia pääkaupunkiseudun hiilivarastoihin ja hiilinieluihin sekä arvioidaan mahdollisuuksia vähentää maankäytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Hyödynnetään varastoja ja nieluja koskevaa paikkatietoa myös muiden ympäristönäkökulmien, kuten luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden muodostaman kokonaisuuden alueelliseen arvioimiseen. Analysoidaan tuloksia yhdessä muiden alueellisia hiilitaseita tarkastelevien tahojen kanssa (kuten Uudenmaan liitto, ELY-keskus, tutkimuslaitokset). Tuotetaan säännöllistä seurantatietoa hiilinielujen- ja varastojen kehittymisestä kaupunkiseudulla. Hyödynnetään syntyvää tietoa myös mahdollisen päästöjen kompensointitarpeen tunnistamisessa ja siihen kompensointiin liittyvien alueellisten toimenpiteiden yhteisessä suunnittelussa.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Lue lisää

Yhteenveto ja yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Outi Kesäniemi

  Outi Kesäniemi

  Paikkatietoasiantuntija

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 24.08.2023