Hyppää sisältöön

42Yhteistyön tiivistäminen hiilineutraalien asemanseutujen kehittämisessä

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Virallinen kuvaus

Tiivistetään yhteistyötä hiilineutraalien asemanseutujen kehittämisessä pääkaupunkiseudulla.

Kehitetään raideliikenteen asemanseutuja vähähiilisyyden ja kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijäalueina. Tuotetaan tietoa raideliikenteen asemanseutukehityksestä seudullisen monikeskuksisuuden kehittämiseksi ja vahvistetaan asemanseutukehittämisen yhteistyötä eri hallinnollisilla tasoilla sekä yli sektorirajojen. Tuetaan integroituja maankäytön ja liikkumisen suunnitteluperiaatteita. Vahvistetaan asemanseutujen kehittämisen johtajuutta, yhteiskehittämistä ja investointeja kansallisten, seudullisten ja paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyönä. Pilotoidaan uusia yhteistyömalleja asemanseutukehittämisessä. Vahvistetaan asemanseututoimijoiden sitoutumista yhteisiin kehittämistavoitteisiin ja tunnistetaan uusia investointimalleja kehittämistoimenpiteiden rahoituksen turvaamiseksi. Tuotetaan tietoa asemanseutujen kehittämisen laatutekijöistä ja indikaattoreista.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Ei tekemättömiä tehtäviä

Mitä on tehty?

 • 31.05.2021

  Fiksu Assa -hanke

  Asemanseutujen potentiaali markkinapaikkana ja vähähiilisen liikkumisen solmukohtana tuodaan näkyväksi Fiksu Assa — Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana -hankkeessa. Fiksun Assan päätavoitteena on ottaa käyttöön asemanseutujen potentiaali vähähiilisten uusien liiketoimintojen kehitysalustana, kehittää ja kiihdyttää vähähiilistä, skaalautuvaa liiketoimintaa sekä tunnistaa sellaisia uusia palvelutarpeita, jotka pohjautuvat nimenomaan asemanseutuihin liittyvien mahdollisuuksien ja haasteiden ratkaisemiseen.

  Hankkeen tulokset.

  Koordinoijana toimi Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja toteuttajina Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki ja Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy. Hanke toteutettiin 1.9.2018-31.5.2021.

 • 23.06.2020

  Kestävän asemayhteistyön toimintamalli

  Työn tavoitteena oli laatia ajantasainen tilannekuva asemanseuduista ja niiden kehitystarpeista sekä luoda asema alueiden yhteiskehittämisen toimintamalleja erilaisilla asemanseuduilla hyödynnettäviksi.

  Työ on tehty ympäristöministeriön, Tampereen seudun kuntayhtymä/MAL verkoston, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän sekä Liikenne ja viestintävirasto Traficomin toimeksiannosta ja sen toteutuksesta vastasivat Sitowise Oyn konsultit Anne Herneoja (projektipäällikkö), Olli Jokinen ja Laura Pihlajakangas.

  Hankkeen raportti

Yhteenveto ja yhteystiedot

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Aino Hatakka

  Aino Hatakka

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 23.05.2022