Hyppää sisältöön

41Parhaiden käytäntöjen edistäminen hiilineutraalien alueiden suunnittelussa

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Ilmastoviisas alue -suunnittelutyökalu on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Ilmastoviisaan alueen toimenpidekortit tarjoavat suunnittelijoille ja käyttäjille oppimispolun vähähiilisen asemanseudun kehittämiseen. Kortteja voi käyttää ideapakettina asemanseudun toimijoiden yhteisissä keskustelufoorumeissa ja keskeisten kehittämistoimenpiteiden valitsemisessa. Ne konkretisoivat yhteiset tavoitteet, joilla voidaan vaikuttaa ilmastoviisaan asemanseudun toteutumiseen.

Virallinen kuvaus

Otetaan käyttöön parhaat käytännöt hiilineutraalien alueiden kaavoittamisessa ja rakentamisen ohjaamisessa.

Ylläpidetään ja kehitetään hiilineutraalien alueiden suunnittelukriteeristöä ja vuorovaikutteiseen suunnitteluun hyödynnettäviä toimenpidekortteja Ilmastoviisas alue -suunnittelutyökalun muodossa (Low Carbon District). Ylläpidetään työkalun tavoitetasoa soveltaen uusinta tietoa. Seurataan ja jaetaan tietoa seudulla etenevistä ja toteutuneista aluekehittämishankkeista ja niissä todennetuista ilmastovaikutuksista. Määritetään ja asetetaan yleisiä tai aluekohtaisia linjauksia ja tavoitetasoja ilmastonäkökulmien huomioimiselle kaupunkisuunnittelussa. Kootaan parhaat käytännöt hiilineutraalien alueiden kaavoittamisessa ja rakentamisen ohjaamisessa yhteiseen tietopankkiin kaavoittajien ja muiden kaupunkisuunnittelijoiden hyödynnettäväksi. Kehitetään seudullista verkostoa ja uusia, yhteistyötä tukevia toimintatapoja tukemaan eri sektoreiden välistä suunnittelua. Järjestetään kaupunkisuunnittelijoille vuorovaikutustilaisuuksia kaupunkikohtaisten tai alueellisten pilottien oppien saattamiseksi laaja-alaiseen käyttöön koko pääkaupunkiseudulla. Osallistutaan kansainvälisiin TKI-hankkeisiin ja jalkautetaan seudulla kansainvälisiä hyviä käytäntöjä hiilineutraalien alueiden suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa. Tuetaan myös jo käynnistyneiden hankkeiden tuotosten hyödyntämistä kaupunkisuunnittelussa (esim. CANEMURE-hankekokonaisuus). Huomioidaan uusista hiilijalanjälkitarkasteluista kertyvä tieto ja seurataan vähähiilisen rakentamisen etenemistä pääkaupunkiseudulla.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Lue lisää

Yhteenveto ja yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Aino Hatakka

  Aino Hatakka

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 16.01.2023