Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Ei aloitettu

Kuvaus

Kerätään tietoa syntyvistä jätemääristä

-kolmen vuoden välein sekajätteen koostumustutkimukset, joiden yhteydessä lasketaan myös jätemäärät/asukas eri kokoisissa asuinkiinteistöissä. ( Pääkaupunkiseudun sekajätteen koostumus vuonna 2021 (hsy.fi) )

-Vuosittaisessa kierrätysastelaskennassa lasketaan tyhjennettyjen astiatilavuuksien osuudet kotitalouksilta ja muilta jätteen tuottajilta Pääkaupunkiseudulla.

-Syväkeräysastioista ja puristimilta tulevat jätteet (seka, bio, lasi, metalli) punnitaan tyhjennysten yhteydessä.

-asiakasraportointijärjestelmästä on mahdollista saada asiakkaiden syväkeräysjätteiden tiedot.

-Punnitsevaa jäteautoa on selvitetty vuonna 2016 opinnäytetyössä.

Virallinen kuvaus

Parannetaan kaupunkilaisten tietopohjaa tuottamiensa jätteiden määrästä.

Selvitetään yksilöityyn jätetietoon parhaiten soveltuvat järjestelmät, kuten esimerkiksi punnitsevat jäteautot ja tunnisteella toimivat putkikeräysjärjestelmät ja jätepuristimet. Kerätään tietoa syntyvistä jätemääristä ja tarjotaan asukkaille pääsy heitä koskeviin jätetietoihin mahdollisuuksien mukaan. Tietoa käytetään kohdentamaan neuvontatoimintaa. Selvitään kotitalouskohtaisesti kohdistettujen jätemaksujen edellytyksiä.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä30.11.2024

  Sekajätteen koostumustutkimukset 2024

Yhteenveto ja yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Leena Tuominen

  Leena Tuominen

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 23.08.2023