Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Kiertotalouden alueellisten indikaattorien kehitystyö on käynnissä. Aiheesta on laadittu taustoittava raportti ja käynnissä on kaksi hankehakua kehittämistyöhön: Circular Valley (Central Baltic) ja Kaikki muovi kiertää -jatkohanke (EAKR).

Virallinen kuvaus

Laaditaan uudet kiertotalousindikaattorit ja kehitetään jätetilastointia.

Kehitetään indikaattoreita seudullisen kiertotalouden kehityksen seurantaan. Osana indikaattoreita tarkastellaan muun muassa uudelleenkäytön tilastointia ja materiaalien kulutusta. Kehitetään hallinto-, elinkeino- ja palvelutoiminnan jätetilastointia ja muita kiertotalouden indikaattoreita yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Selvitetään mahdollisuutta kaupunkikohtaiseen jätetietoon osana jätemääräseurannan kehitystyötä.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • 31.12.2022

  Seudullisen yhdyskuntajätetilastoinnin kehittäminen

  Palvelu-, hallinto-, ja elinkeinotoiminnan seudulliset jätteet 2020 tilastoitiin uudella tiedonkeruumenetelmällä. Tulokset julkaistu sivulla www.hsy.fi/jatemaarat.

  Lisää tietoa palvelujätteen tilastoinnista sivulla www.hsy.fi/jateraportti.

  Vuoden 2021 aikana pilotoidaan kuntakohtaista kotitalousjätelaskentaa.

 • 31.12.2024

  Kaikki muovi kiertää -jatkohankkeen toteutuminen

  Muovien kiertoon liittyvän tietopohjan parantaminen osana hanketta. Hanke on hakemusvaiheessa, ei päätöstä rahoituksesta.

 • 31.12.2025

  Circular Valley -hankkeen toteutuminen

  1-2 seudullisen kiertotalousindikaattorin pilotointi osana hanketta. Hanke on hakemusvaiheessa, ei päätöstä rahoituksesta.

Mitä on tehty?

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

01.04.2021 → 31.12.2023

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Nea Metsänranta

  Nea Metsänranta

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 11.08.2022