Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Kiertotalouden alueellisten indikaattorien kehitystyö on käynnissä.

Virallinen kuvaus

Laaditaan uudet kiertotalousindikaattorit ja kehitetään jätetilastointia.

Kehitetään indikaattoreita seudullisen kiertotalouden kehityksen seurantaan. Osana indikaattoreita tarkastellaan muun muassa uudelleenkäytön tilastointia ja materiaalien kulutusta. Kehitetään hallinto-, elinkeino- ja palvelutoiminnan jätetilastointia ja muita kiertotalouden indikaattoreita yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Selvitetään mahdollisuutta kaupunkikohtaiseen jätetietoon osana jätemääräseurannan kehitystyötä.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Yhdyskuntajätetiedon kehittäminen kuntakohtaisesti

  Selvitetään yhdyskuntajätemäärälaskennan kehittämistä kuntakohtaiseksi.

 • Tehtävä31.12.2023

  Kehitetään jätelajikohtaista tiedontuotantoa

  Tuotetaan paremmin analysoitua tietoa jätelajikohtaisesti.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Kotitalousjätemäärätiedon tuottaminen kuntakohtaisesti

  Laskentamenetelmää kehitetty siten, että tiedot saatu arvioitua kuntakohtaisesti.

 • Tehty31.12.2022

  Palvelu-, hallinto-, ja elinkeinotoiminnan jätteiden tiedonkeruun kehittäminen

  Palvelu-, hallinto-, ja elinkeinotoiminnan seudulliset jätteet 2020 tilastoitiin uudella tiedonkeruumenetelmällä. Tulokset julkaistu sivulla www.hsy.fi/jatemaarat.

  Lisää tietoa palvelujätteen tilastoinnista sivulla jätemäärien tiedonkeruu.

 • Tehty31.12.2021

  Uudenmaan kiertotalouslaakso -esiselvityshanke

  Osana Uudenmaan kiertotalouslaakso -esiselvityshanketta kartoitettiin seudullisia kiertotalousindikaattoreita.

  Uudenmaan kiertotalouslaakso –esiselvityshankkeen (jatkossa Laakso-hanke) päätavoitteena oli luoda konsepti maakunnalliselle kiertotalouden ekosysteemille. Osana hanketta selvitimme indikaattoreita, joilla voisi olla mahdollista seurata kiertotalouden edistymistä seudullisesti sekä erityisesti Laakso-konseptin aikaansaamana. Tätä varten kartoitimme kiertotalouden mittaamisen nykytilaa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin tutustumalla alan tieteellisiin artikkeleihin, raportteihin sekä haastattelemalla avainasiantuntijoita.

  Aiheesta julkaistu artikkeli pohtii kiertotalouden seudullisesta mittaamisen haasteita ja mahdollisuuksia, ja se perustuu laajempaan taustaraporttiin joka löytyy alla.


  Uudenmaan seudulliset kiertotalousindikaattorit (esiselvitys): Kartoitus potentiaalisista indikaattoreista osana Uudenmaan kiertotalouslaakso -esiselvityshanketta

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Harri Ikonen

  Harri Ikonen

  Kiertotalousasiantuntija

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 • Nea Metsänranta

  Nea Metsänranta

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 23.08.2023