Hyppää sisältöön

38Edistetään jätteenpolton tuhkien ja kuonien korkea-arvoista hyödyntämistä

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

HSY:n yhtenä strategisena toimenpiteenä on edistää jätteenpolton kuonan korkea-arvoista hyödyntämistä mm. betonin raaka-aineena sekä selvittää vaihtoehtoja vaaralliseksi jätteeksi luokitellun tuhkan käsittelemiseksi niin, että siinä olevat arvoaineet ja mineraalijae saadaan hyötykäyttöön. Tuhkan ja kuonan korkea-arvoinen hyödyntäminen edistää alueellista kiertotaloutta.

Virallinen kuvaus

Otetaan käyttöön jätteenpolton tuhkien ja kuonien uudet ja turvalliset käyttötavat.

Jätteenpolton tuhkille ja kuonille soveltuvista uusista ja turvallisista käyttömahdollisuuksista on käynnissä tutkimustyö. Varmistetaan, että turvalliset käyttömahdollisuudet otetaan mahdollisimman hyvin laajempaan käyttöön. Vaaralliseksi jätteeksi luokitellun tuhkan käsittelyä pyritään kehittämään niin, että tuhkien sisältämät arvoaineet saadaan talteenotettua ja mineraaliaines loppusijoittamisen sijaan hyötykäyttöön.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Kuonapalikoiden valmistaminen Ämmässuolla

  Kokeilussa HSY testaa kuonapalikoiden tekoa omana toimintanaan Cool4City-hankkeessa saatujen kokemusten pohjalta saatujen kokemusten pohjalta vuosien 2023-2024 aikana. Palikoita valmistetaan aiempaa laajemmassa mittakaavassa ja selvitetään kuonapalikoiden soveltuvuutta kenttätoimintojen jätteiden ja alueiden rajaamisessa.

  Koetoiminnan tavoitteena on selvittää jätevoimalan tuhkan stabilointiin tarkoitetun laitteiston soveltuvuutta kuonabetonin valmistukseen. Lisäksi on tarkoitus selvittää kuonapalikoiden mahdollisten haitta-aineiden liukoisuutta erillisen testaussuunnitelman mukaisesti.

 • Tehtävä31.07.2026

  Tuhkan termisen käsittelyn kehittäminen / VOKUS-hanke

  HSY sitoutunut olemaan mukana Voimalaitoskattilat osana uusiutuvan energian ja kiertotalouden ratkaisuja -hankkeessa (VOKUS), jossa tavoitteena mm. kehittää jätevoimalan tuhkan termistä käsittelyä ja edistää käsiteltyjen jakeiden hyödyntämistä. Hankkeelle on haettu rahoitusta EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (Just Transition Fund, JTF-rahasto) vuosille 2023-2026. Rahoituspäätöstä odotetaan saatavaksi elo-syyskuussa 2023.

  Samanaikaisesti valmistelun kanssa on tehty pienimuotoisia käsittelykokeita.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Kuonaelementit Cool4City-hankkeessa

  HSY:ssä Cool4City-hankkeessa toteutettiin kaksi pilottia. Jätehuollossa selvitettiin kuonan soveltuvuutta kierrätysbetonielementtien valmistukseen. Selvityksen perusteella toteutettiin kokeilu, jossa elementeistä koottuja kierrätysbetoniseinämiä hyödynnetiin ekoteollisuuskeskuksen puskuseininä ja looseina.

  Hankkeen kesto: 25.2.2021-31.12.2022

  Koko hankkeen loppuraportti: https://gnf.fi/wp-content/uploads/2022/11/Cool4City_WEB.pdf

  Ohjelma on Euroopan Unionin osarahoittama.

  20210630_101031

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Kirsi Karhu

  Kirsi Karhu

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 30.08.2023