Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Uudenmaan kiertotalouslaakso -esiselvityshanke (GNF, HSY, VTT, Clic Innovation) on päättynyt. Hankkeessa luotiin alustava konsepti Uudenmaan laajuisesta kiertotalousekosysteemistä sekä uusia hankeavauksia konseptin ja yhteistyön toimeenpanoon. Uudenmaan kiertotalouslaakso on eri alojen asiantuntijoiden, yritysten, kuntien ja organisaatioiden yhteisö. Käynnissä kaksi jatkohankehakemusta "Circular Valley" (Central Baltic) ja Kaikki muovi kiertää -jatkohanke (EAKR).

Virallinen kuvaus

Tunnistetaan ja vahvistetaan kiertotalouden yritysekosysteemejä pääkaupunkiseudulla.

Tunnistetaan olemassa olevat seudulliset mahdollisuudet erilaisille kiertotalouden ekosysteemeille yhdessä seudun eri toimijoiden ja yritysten kanssa. Tarjotaan yrityksille mahdollisuuksia keskinäiseen kiertotalousyhteistyöhön, jotta sivuvirrat löytävät sujuvasti käyttäjänsä. Toimenpide tukee myös kaupunkien tavoitteita luoda edellytyksiä teollisille ja urbaaneille symbiooseille, joissa toimijat tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Tuetaan julkisilla hankinnoilla kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden markkinoita. Jatketaan Ekomon toiminnan kehittämistä, ja mm. 6Aika Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen kokemuksia ja tuloksia hyödynnetään myös muissa seudun kiertotalousekosysteemeissä. Ekomon toiminnan kehittämisessä mahdollistetaan entistä paremmin erilaisten kokeilujen ja pilottien toteuttaminen alueella. Piloteista tiedotetaan ja kerrotaan laajasti verkostoille, asiantuntijoille ja asukkaille.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • 31.12.2024

  Kaikki muovi kiertää -jatkohankkeen toteutuminen

  Hanke on hakemusvaiheessa, ei päätöstä rahoituksesta.

 • 31.12.2025

  Circular Valley -hankkeen toteutuminen

  Hanke on hakemusvaiheessa, ei päätöstä rahoituksesta.

Mitä on tehty?

 • 30.11.2021

  Uudenmaan kiertotalouslaakso -esiselvityshanke

  Esiselvityshankkeessa luotiin alustava konsepti maakunnanlaajuiselle kiertotalousyhteistyölle.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

01.04.2021 → 31.12.2023

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Nea Metsänranta

  Nea Metsänranta

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 11.08.2022