Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Tällä hetkellä Uudenmaan kiertotalouslaakso -konseptia kehitetään Uudenmaan liiton ja Clic Innovationin AKKE-rahoitetussa hankkeessa. Uudenmaan kiertotalouslaakso on eri alojen asiantuntijoiden, yritysten, kuntien ja organisaatioiden yhteisö. HSY oli mukana Uudenmaan kiertotalouslaakso -esielvityshankkeessa ja on osa Uudenmaan kiertotalouslaakso -verkostoa.

HSY jatkaa Ekomo-yhteistyön kehittämistä. Syksyllä 2023 Ekomo-yhteistyötä tehdään yhteensä 16 yrityksen kanssa. Ekomo-asioissa ota yhteyttä Henna Pederseniin.

Virallinen kuvaus

Tunnistetaan ja vahvistetaan kiertotalouden yritysekosysteemejä pääkaupunkiseudulla.

Tunnistetaan olemassa olevat seudulliset mahdollisuudet erilaisille kiertotalouden ekosysteemeille yhdessä seudun eri toimijoiden ja yritysten kanssa. Tarjotaan yrityksille mahdollisuuksia keskinäiseen kiertotalousyhteistyöhön, jotta sivuvirrat löytävät sujuvasti käyttäjänsä. Toimenpide tukee myös kaupunkien tavoitteita luoda edellytyksiä teollisille ja urbaaneille symbiooseille, joissa toimijat tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Tuetaan julkisilla hankinnoilla kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden markkinoita. Jatketaan Ekomon toiminnan kehittämistä, ja mm. 6Aika Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen kokemuksia ja tuloksia hyödynnetään myös muissa seudun kiertotalousekosysteemeissä. Ekomon toiminnan kehittämisessä mahdollistetaan entistä paremmin erilaisten kokeilujen ja pilottien toteuttaminen alueella. Piloteista tiedotetaan ja kerrotaan laajasti verkostoille, asiantuntijoille ja asukkaille.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty30.11.2021

  Uudenmaan kiertotalouslaakso -esiselvityshanke

  Esiselvityshankkeessa luotiin alustava konsepti maakunnanlaajuiselle kiertotalousyhteistyölle. Esiselvityshanketta toteuttivat Green Net Finland, Clic Innovation, Uudenmaan liitto, VTT ja HSY. Osarahoitettiin Uudenmaan liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla (UKKE-rahoitus).

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Henna Pedersen

  Henna Pedersen

  Kehittämisinsinööri

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 • Nea Metsänranta

  Nea Metsänranta

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 04.09.2023