Hyppää sisältöön

33Jäte- ja vesihuollon energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian lisääminen

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

HSY:n energiatehokkuustyö on edennyt suunnitellusti jäte- ja vesihuollossa. Oikeansuuntainen kehitys näkyy esimerkiksi Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) liittyvän tavoitteen edistymisessä. Sopimuksen myötä tavoittelemme 7,5 % energiansäästöä vuoden 2015 tasoon verrattuna, ja vuoden 2022 loppuun mennessä tavoite saavutettiin peräti kolme vuotta etuajassa. Kokonaisuutena HSY on toteuttanut sopimukseen liittyen jo yli 15 000 MWh edestä energiansäästötoimenpiteitä. Lisäksi energiatehokkuutta on edistetty myös tehonhallintaan liittyvillä ratkaisuilla sekä optimoimalla HSY:n sähkön kulutusta ja -tuotantoa suhteessa ympäröivän energiajärjestelmän tilaan.

Uusiutuvan energian käytön lisääminen on yksi tärkeä keino myös energiatehokkuuden parantamisessa. Kehityskulkuun liittyviä esimerkkejä ovat mm. lukuisat aurinkoenergiahankkeet, joita on toteutettu sekä HSY:n kiinteistöissä, että käsittelylaitoksilla. Lämmön talteenottoa tehostava hanke Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla on parantanut laitoksen kokonaisenergiatehokkuutta. Myös uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo pitää sisällään enemmän uusiutuvan energian tuotantoratkaisuja korvattavaan Suomenojan puhdistamoon verrattuna. Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa biokaasun tuotantoa pyritään tehostamaan biokierrätystä kehittämällä.

Virallinen kuvaus

Vähennetään energiankulutusta ja tuotetaan uusiutuvaa energiaa jäte- ja vesihuollossa.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Juha Viholainen

  Juha Viholainen

  Energiatehokkuuspäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 30.08.2023