Hyppää sisältöön

32Jätevedessä olevien ravinteiden kierron turvaaminen

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: RAVITA-teknologian kehittäminen jatkuu RAHI-hankkeessa 2021-2022, myös jatkohanketta on jo suunniteltu.

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Selvitetään jäteveden puhdistuksen innovaatioita ja turvataan jätevedessä olevien ravinteiden kierto.

Jatketaan jätevedenpuhdistuksen innovaatioiden selvittämistä. Selvitetään jäteveden mikromuovien laatua ja määrää. Korvataan jätevedenpuhdistuksessa primäärisiä kemikaaleja sekundäärisillä kemikaaleilla. Selvitetään haitallisten aineiden poistoteknologiat, ja vähennetään typpioksiduulipäästöjä ja poistetaan mikropollutantteja ja -partikkeleja, muun muassa mikromuoveja, kierrosta.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Asiasanat

JäteMuoviVesi

Toimenpideluokka

Mahdollistetaan kiertotaloutta innovatiivisen jäte- ja vesihuollon keinoin

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Aino Kainulainen

  Aino Kainulainen

  Hankepäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 16.05.2022