Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Kehitämme HSY:llä innovatiivisia käsittelymenetelmiä jäteveden hiilen ja ravinteiden hyödyntämiseksi edistääksemme kiertotaloutta. Lietehiilihankkeessa, HSY:n pilotpyrolyysilaitoksella, tutkitaan puhdistamolietteen pyrolyysia sekä prosessin lopputuotteena syntyvän lietehiilen ominaisuuksia ja mahdollisia käyttökohteita.

Vuosina 2022-23 testataan HSY:n pilotpyrolyysilaitoksella erilaisia ​​orgaanisia materiaaleja mahdollisina raaka-aineina paikallisen biohiilen valmistukseen, materiaalit on valittu siten että niiden hyödyntäminen muualla on haastavaa. Syntynyttä biohiiltä käytetään kaupunkien viherrakenteissa ympäri Helsinkiä vuonna 2023. Hankkeen tavoitteena on levittää tietoisuutta biohiilen käytön eduista ja tarjota käytännön tietoa biohiilen käytöstä kaupunginhallinnon ja kaupungin asukkaiden keskuudessa.

Pyrolysoitua järviruokoa.

Virallinen kuvaus

Selvitetään biohiilille hyödyllisimmät käyttötarkoitukset.

Biohiilillä, jotka ovat biomassoista hapettomasti kuumentamalla tuotettuja hiiliä, on useita hyviä ominaisuuksia, jotka edistävät ravinteiden kiertoa ja edesauttavat ilmastomuutoksen hillinnässä, kuten hiilinieluna toimiminen ja ravinteiden sitominen. Lisäksi tutkitaan menetelmän soveltuvuus haitallisten aineiden poistoon. Selvitetään yhteistyössä biohiilille hyödyllisimmät käyttötarkoitukset pääkaupunkiseudulla ja pilotoidaan niitä. Toimenpide tukee Helsingin kaupungin tavoitetta pilotoida uusia teknologioita viherjätteiden kestävässä hyödyntämisessä ja tavoitetta osallistua biohiilen käyttöä tutkiviin ja edistäviin hankkeisiin. HSY pilotoi myös puhdistamolietteen käsittelyä vastaavalla tekniikalla ja tutkii saatavan lopputuotteen, lietehiilen, ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Helsinki biochar project

  Helsinki Biochar Project pyrkii lisäämään kansalaisten tietoisuutta biohiilen mahdollisuuksista. Yhteishanke Helsingin kaupungin, Aalto yliopiston ja VTT:n kanssa kaupungin toiminnoissa syntyvien biomassojen hyödyntämiseksi, jossa biohiiltä käytetään erilaisissa kohteissa Helsingissä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Linda Röman

  Linda Röman

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 25.05.2023