Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Puhdistamolietteen pyrolyysia koskevan tutkimuksen kokeellinen osuus suoritettu ja tuloksia analysoidaan. HSY:n pyrolyysilaitoksella siirrytään tutkimaan seuraavaksi kesän 2022 jälkeen muita soveltuvia biomassoja.

Virallinen kuvaus

Selvitetään biohiilille hyödyllisimmät käyttötarkoitukset.

Biohiilillä, jotka ovat biomassoista hapettomasti kuumentamalla tuotettuja hiiliä, on useita hyviä ominaisuuksia, jotka edistävät ravinteiden kiertoa ja edesauttavat ilmastomuutoksen hillinnässä, kuten hiilinieluna toimiminen ja ravinteiden sitominen. Lisäksi tutkitaan menetelmän soveltuvuus haitallisten aineiden poistoon. Selvitetään yhteistyössä biohiilille hyödyllisimmät käyttötarkoitukset pääkaupunkiseudulla ja pilotoidaan niitä. Toimenpide tukee Helsingin kaupungin tavoitetta pilotoida uusia teknologioita viherjätteiden kestävässä hyödyntämisessä ja tavoitetta osallistua biohiilen käyttöä tutkiviin ja edistäviin hankkeisiin. HSY pilotoi myös puhdistamolietteen käsittelyä vastaavalla tekniikalla ja tutkii saatavan lopputuotteen, lietehiilen, ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Linda Röman

  Linda Röman

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 • Aino Kainulainen

  Aino Kainulainen

  Hankepäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 16.08.2022