Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Lietehiilihankkeessa tutkitaan puhdistamolietteen pyrolyysia sekä prosessin lopputuotteena syntyvän lietehiilen ominaisuuksia ja mahdollisia käyttökohteita. Jätevesilietettä on käytetty maataloudessa ja viherrakentamisessa, mutta uusien käsittelymenetelmien käyttöönottoa pidetään välttämättömänä, jotta lietteen hyödyntämiseen voidaan löytää uusia ja pitkäkestoisia ratkaisuja. Puhdistamolietteen pyrolyysi on yksi tulevaisuuden ratkaisu. Prosessin lopputuotteena muodostuu puuhiilen tapaista lietehiiltä, joka voidaan hyödyntää esimerkiksi maanparannusaineena tai hulevesien suodatuksessa. Pyrolysoitu hiili on hyvin stabiilia. Maanparannuskäytössä se ei vapaudu takaisin ilmakehään, eikä siten lämmitä ilmastoa.


pyrolysis pilot_cropped


Lietehiilihanke
Rahi-hanke
Youtube video - Jätevesilietteen ravinteet ja hiili turvalliseen kiertoon pyrolyysilaitoksen avulla

Virallinen kuvaus

Hyödynnetään kierrätyslannoitteet ja -biomassat paikallisesti, turvallisesti ja joustavasti.

Julkiset toimijat hyödyntävät infrarakentamisessa ensisijaisesti omia tai jo markkinoilla olevia paikallisia kierrätyspohjaisia ja paikallisista raaka-aineista valmistettuja laatusertifioituja multa- ja maanparannustuotteita sekä kierrätyslannoitteita. Kehitetään jäteveden ravinteiden tehokkaampaa hyödyntämistä RAVITA- ja Lietehiili -hankkeissa.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Rahi 2 hanke

  RAHI 2, on jatkoa RAHI-hankkeelle (2021-2022), jossa tutkitaan sekä RAVITA että pyrolyysi hankkeen jatkokehittämistä. Tässä jatkohankkeessa keskitytään puhdistamolietteen pyrolyysin mahdollistamaan hiilensidontapotentiaaliin ja prosessin elinkaariarviointiin.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Rahi hanke

  Hankkeessa tutkittiin tapoja edistää jätevesilietteiden sisältämien ravinteiden ja hiilen turvallista ja energiatehokasta hyödyntämistä ja kokeiltiin siihen soveltuvaa teknologiaa. Tarkoituksena oli, että liete saadaan käsiteltyä mahdollisimman vähin ympäristövaikutuksin ja lopputuote voidaan hyödyntää turvallisesti esim. lannoitteena tai viherrakennuskäytössä. Koetoimintalaitoksen tavoitteena oli varmistaa koko prosessin toiminta ja kerätä käyttökokemuksia täyden mittakaavan laitoksen suunnittelua varten sekä optimoida prosessia

Yhteenveto ja yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Linda Röman

  Linda Röman

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 31.08.2023