Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Virallinen kuvaus

Kartoitetaan kestävän arjen palvelujen saavutettavuutta ja vahvistetaan raideliikenteen asemanseutuja palvelukeskittyminä.

Kartoitetaan kestävän arjen palvelujen saavutettavuutta seudulla, jotta kestävä ja autoton elämäntapa on seudulla houkuttelevin vaihtoehto. Vahvistetaan raideliikenteen asemanseutuja kestävän kaupunkielämän solmukohtina, jossa palvelut löytyvät kestävän matkaketjun varrelta. Vahvistetaan asemanseutuja uusien vähähiilistä elämäntapaa, liikkumista ja kestävää kulutusta edistävien ratkaisujen testialustoina. Vahvistetaan julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä uusien kiertotalouden, kestävän liikkumisen ja muiden kestävän arjen palvelupilottien ja yhteistoimintamallien jalkauttamiseksi osaksi jatkuvaa toimintaa.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty31.05.2021

  Fiksu Assa -hanke

  Asemanseutujen potentiaali markkinapaikkana ja vähähiilisen liikkumisen solmukohtana tuodaan näkyväksi Fiksu Assa — Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana -hankkeessa. Fiksun Assan päätavoitteena on ottaa käyttöön asemanseutujen potentiaali vähähiilisten uusien liiketoimintojen kehitysalustana, kehittää ja kiihdyttää vähähiilistä, skaalautuvaa liiketoimintaa sekä tunnistaa sellaisia uusia palvelutarpeita, jotka pohjautuvat nimenomaan asemanseutuihin liittyvien mahdollisuuksien ja haasteiden ratkaisemiseen.

  Hankkeen tulokset.

  Koordinoijana toimi Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja toteuttajina Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki ja Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy. Hanke toteutettiin 1.9.2018-31.5.2021.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Juuso Vähä-Piikkiö

  Juuso Vähä-Piikkiö

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 • Aino Hatakka

  Aino Hatakka

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 24.08.2023