Hyppää sisältöön

29Biomassojen kierrätyksen lisääminen

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: Käynnistetty yhteishanke Helsingin kaupungin kanssa kaupungin toiminnoissa syntyvien biomassojen pyrolyysin kokeiluun ja biohiilen hyötykäyttöön liittyen.

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Lisätään biomassojen kierrätystä pääkaupunkiseudulla.

Määritetään erilaisille biomassoille (esim. keittiöbiojäte, lietteet, metsäbiomassa) suositus hyödyntämistapojen etusijajärjestyksestä. Suositus ottaa huomioon alan säädökset ja toiminnan luvitukset, jalostusarvon, ravinnekierron ja hiilidioksidin sitoutumisen. Pyritään selvittämään haitta-aineiden kulkeutumisreittejä ja vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia. Laaditaan biomassojen koordinointijärjestelmä (vrt. SeutuMassa), jonka avulla voidaan yhdistää tietoa biomassojen laadusta sekä maantieteellisistä synty- ja hyödyntämispisteistä. Järjestelmä mahdollistaa avoimen datan avulla biomassojen ohjaamisen kulloinkin parhaan hyödyn tuottavaan prosessiin mm. säädösten ja luvitusten asettamissa rajoissa. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan esim. Luonnonvarakeskuksen Biomassa-atlas verkkopalvelua ja CircVol-hankkeen karttakoontia järjestelmän kehittämisessä.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Asiasanat

JäteKierrätysKiertotalous

Toimenpideluokka

Mahdollistetaan kiertotaloutta innovatiivisen jäte- ja vesihuollon keinoin

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Aino Kainulainen

  Aino Kainulainen

  Hankepäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 16.05.2022