Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

HSY:n yhtenä strategisena toimenpiteenä on parantaa biojätteen käsittelyprossia kasvattamaan HSY:n uusiutuvan energian tuotantoa, vähentämään biojätteen käsittelyn aiheuttamaa ympäristökuormaa, tehostamaan biojätteen käsittelyä ja mahdollistamaan ravinteiden ja hiilen kierrätyksen maatalouskäytössä. Käsittelyprosessin parantaminen edistää HSY:n strategista tavoitetta edistää koko pääkaupunkiseudun kiertotaloutta sekä hiilineutraalia HSY:tä. Biojäte on oikein lajiteltuna monikäyttöinen voimavara, joka tukee myös Suomen huoltovarmuutta.

Käsittelyprosessin parantamiseen liittyvä hankesuunnitelma on hyväksytty, varsinainen investointipäätös HSY:n toimesta tehdään mahdollisten urakoitsijavalintojen yhteydessä. Hankkeen myötä Ämmässuon ekoteollisuuskeskus voi aloittaa luomulannoitteen valmistamisen maatalouden tarpeisiin sekä kierrättää paremmin biojätteen sisältämiä ravinteita ja hiiltä.

Virallinen kuvaus

Lisätään biomassojen kierrätystä pääkaupunkiseudulla.

Määritetään erilaisille biomassoille (esim. keittiöbiojäte, lietteet, metsäbiomassa) suositus hyödyntämistapojen etusijajärjestyksestä. Suositus ottaa huomioon alan säädökset ja toiminnan luvitukset, jalostusarvon, ravinnekierron ja hiilidioksidin sitoutumisen. Pyritään selvittämään haitta-aineiden kulkeutumisreittejä ja vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia. Laaditaan biomassojen koordinointijärjestelmä (vrt. SeutuMassa), jonka avulla voidaan yhdistää tietoa biomassojen laadusta sekä maantieteellisistä synty- ja hyödyntämispisteistä. Järjestelmä mahdollistaa avoimen datan avulla biomassojen ohjaamisen kulloinkin parhaan hyödyn tuottavaan prosessiin mm. säädösten ja luvitusten asettamissa rajoissa. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan esim. Luonnonvarakeskuksen Biomassa-atlas verkkopalvelua ja CircVol-hankkeen karttakoontia järjestelmän kehittämisessä.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2025

  Parannetaan biojätteen käsittelyprossia (HSY:n strateginen toimenpide)

  Käsittelyprosessin parantaminen kasvattaa HSY:n uusiutuvan energian tuotantoa, vähentää biojätteen käsittelyn aiheuttamaa ympäristökuormaa, nostaa biojätteen käsittelyn kokonaiskapasiteettia ja mahdollistaa ravinteiden ja hiilen kierrätyksen maatalouskäytössä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Linda Röman

  Linda Röman

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 31.08.2023