Hyppää sisältöön

28Biojätteen lajittelun edistäminen

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Otetaan käyttöön uusia keinoja asukkaiden biojätteen lajittelun edistämiseen.

Tarjotaan asukkaille käyttöön innovaatioita ja ratkaisuja, jotka tekevät biojätteen lajittelusta helpompaa ja miellyttävämpää (mm. BIORENT ja 6Aika CircularHoodFood -hankkeiden kokemukset). Laajennetaan biojätteen erillislajitteluvelvoitetta koskemaan kaikkia asukkaita ja tuetaan siirtymää uusilla keräyspalveluilla. Tuetaan omatoimista kompostointia parhaan mahdollisen hyödyn varmistamiseksi. Kehitetään myös biojätteen keräystä pientaloista. Selvitetään mahdollisuuksia perustaa uusia palvelumuotoja, esim. kausiluonteisia alueellisia viherjätteen vastaanottopaikkoja sekä kortteli- ja kimppakeräyspisteitä.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Asiasanat

JäteKierrätys

Toimenpideluokka

Mahdollistetaan kiertotaloutta innovatiivisen jäte- ja vesihuollon keinoin
Tietoja päivitetty 30.09.2021