Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

HSY:n yhtenä strategisena toimenpiteenä on kehittää lajitteluun kannustavia palveluja eri kohderyhmille sekä viestiä tehokkaasti uusista keräyspalveluista. Tämä edistää strategista tavoitetta vähentää kiinteistöiltä kerätyn sekajätteen määrää ja nostaa kotitalousjätteen kierrätysastetta. Kehittämishankkeita keräystapoihin liittyen on käynnissä erityisesti koskien pientaloja. Olemme testanneet mm. tuulettuvaa biojäteastiaa, joka otetaan mukaan palveluvalikoimaamme. Lisäksi kokeilussa on jäteautoon tyhjennettävä kompostori.

Tuulettuva biojäteastia

Tuulettuvan biojäteastian ensimmäinen kokeilu käynnistettiin syksyllä 2021. Toista astiatyyppiä aloitettiin kokeilla syksyllä 2022. Kokeilun avulla selvitetään voidaanko biojätteen tyhjennysväliä pidentää pientaloalueilla. Tuulettuvat biojäteastiat otetaan käyttöön 1-8 asukkaan kiinteistöille neljän viikon tyhjennysvälillä 1.7.2023 alkaen.

Tyhjennettävä kompostori

Jäteautoon tyhjennettävän kompostorin kokeilu aloitettiin kesällä 2022. Kokeilun tulosten pohjalta päätetään tarjotaanko astiamallia asukkaiden käyttöön.

Kimppakeräyksen kehittäminen

Tarkoituksena on kokeilla jätekimppojen muodostamista, niin että HSY toimii kimppojen yhdistäjänä. Pilotointi aloitetaan biojätteille.

Kimppakeräyksessä on mahdollista saada kiinteistöittäin omat laskut valituilla prosenttiosuuksilla.

Kokeilu aloitettiin keväällä 2023 Vantaan Vapaalan alueella. Pientalojen asukkaille lähetettiin kirje mahdollisuudesta osallistua kimppaan lähinaapureiden kanssa. Halukkaita kokeiluun ilmoittautui vähäisesti ja liian kaukana toisistaan, joten kimppoja ei saatu muodostettua. Kokeilua kehitetään ja testataan syksyllä 2023 Helsingissä.

Monilokerokeräys

Pientalojen monilokerokeräystä (seka, muovi, bio, metalli) on pilotoitu HSYn alueella. Keräyskokeilun tulosten perusteella pakkausten (muovi, kartonki, lasi, metalli) monilokerokeräys on otettu käyttöön valituilla pientaloalueilla (1-4 huoneiston kiinteistöillä monilokero on mahdollinen valituilla pientaloalueilla ja 5-9 huoneiston kiinteistöillä monilokero on mahdollista kaikille halukkaille).

Virallinen kuvaus

Kehitetään jätehuollon kustannuksia ja keräysratkaisuja kierrätystä kannustamaan.

Kehitetään jätemaksuja edelleen siten, että ne ohjaavat paremmin tarkempaan syntypaikkalajitteluun. Kehitetään kimppakeräysratkaisuja ja selvitetään jätelaskujen eriyttämistä kiinteistökohtaisesti. Kehitetään ja päivitetään keräysvälineet ja -tavat siten, että lajittelu on entistäkin helpompaa.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty13.02.2023

  Sortti-palveluiden lanseeraus

  HSY on nimennyt alueellisia kierrätyspalvelujaan uudelleen. Tavoitteena on, että asukkaat entistä helpommin tunnistavat ne ja saavat materiaalinsa kiertoon. Keskiössä on jo tunnetuksi tullut Sortti.

  Myös asioinnin kehittämiseen on panostettu. Nyt kolme vuotta käytössä olleessa eSortti.fi-verkkopalvelussa asiakkaat voivat ilmoittaa ja tarvittaessa maksaa ennakkoon Sortti-asemalle tuomansa materiaalit. Verkkopalvelusta saa puhelimeen QR-koodin, joka toimii Sortti-aseman itsepalvelulaitteissa. eSorttia voi käyttää myös pelkästään apuna omien jätteiden hinnan arvioinnissa.

  Sortti-kortti on asiakaskortti, jonka haltija voi käyttää Sortti-asemien itsepalvelulaitteita sekä maksaa asiointinsa laskulla. Kuka tahansa asiakas voi vuokrata Sortti-peräkärryn viidellä eurolla kolmeksi tunniksi, jotta saa kuljetettua jätteensä Sortti-asemalle.

 • Tehty31.12.2022

  Poistotekstiilien erilliskeräyksen laajentaminen lähemmäksi kuluttajia

  Poistotekstiilikeräyksen toteuttaminen pääkaupunkiseudun kauppakeskuksiin.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Leena Tuominen

  Leena Tuominen

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 04.08.2023