Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

6Aika: CircularHoodFood -kumppanuushankkeessa (HSY, Vantaan kaupunki, Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto) edistettiin urbaania viljelyä nopeiden kokeilujen menetelmällä. Vantaan kaupungilla on tavoitteena olla urbaanin ruoantuotannon pääkaupunki vuonna 2025.

Virallinen kuvaus

Kehitetään seudun ruokajärjestelmää ja luodaan toimintasuunnitelma.

Jatketaan Smart & Clean-säätiön Urban Food -hankkeessa aloitettua kestävän kaupunkiruoan ekosysteemin kehittämistyötä. Hahmotetaan ruokajärjestelmän kokonaiskuva ja luodaan yhteinen toimintasuunnitelma. Kootaan yhteen kaikki hyvät ideat ja verkostot (mm. Green City Farm -kestävän gastronomian osaamiskeskus, Vantaan ruokaklusteri, Uudenmaan ruoka -foodhub, Zero Food Waste ja Sustainable Meal -konseptit, Mission Zero Foodprint ja CircularHoodFood-hanke), Hyvinkään agroekologisen symbioosin malli). Tavoitellaan kokonaisuudessaan kestävää paikallista/alueellista ruokajärjestelmää, jossa panokset tulevat läheltä ja energia- ja ravinneomavaraisuus on korkea. Tehdään kehittämistyötä yhdessä mm. Uudenmaan liiton kanssa. Seudullisessa ruokajärjestelmän arvioinnissa korostetaan alueen tärkeimpiä haasteita, jotka liittyvät ruoan tuotantoon, toimittamiseen ja jakeluun, sosiaaliseen ja taloudelliseen tasa-arvoon, sekä ruokaketjun hävikkiin ja jätteisiin. Selvitetään paikallisten viranomaisten, yksityisen sektorin ja yhdistysten ehdottamat tai jo toteuttamat ratkaisut näiden kysymysten ratkaisemiseksi.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty31.03.2022

  6Aika: CircularHoodFood -hankkeen toteutuminen

  Hankkeessa edistettiin urbaanien viljely-yrittäjien ja taloyhtiöiden kohtauttamista sekä kehitettiin Vantaan kaupungin ruokaklusteritoimintaa. Lue lisää hankkeesta ja sen tuloksista: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/projektit-ja-hankkeet/circular-hood-food/

Yhteenveto ja yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Nea Metsänranta

  Nea Metsänranta

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 01.02.2023