Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

6Aika: CircularHoodFood -hankkeessa (EAKR-rahoitus, kumppanit HSY, Vantaan kaupunki, Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto) edistettiin urbaania viljelyä nopeiden kokeilujen menetelmällä. Vantaan kaupungilla on tavoitteena olla urbaanin ruoantuotannon pääkaupunki vuonna 2025.

____

Ihmisiä Helsingin kauppatorilla kahvilla kesäisessä säässä, taustalla menee raitiovaunu. Kuvassa on myös hankkeen partnereiden ja Euroopan unionin logot.

Urban&Local – Tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi -hankkeessa (EAKR-rahoitus, kumppanit: Forum Virium Helsinki, Metropolia ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Perho Liiketalousopisto ja Vantaan kaupunki) kehitetään lähiruoka- ja ravintola-alan innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita ja palveluita sekä luodaan puitteet alan yhteistyölle ja kestävälle liiketoiminnalle.

Hankkeessa kootaan ja kutsutaan Uudenmaan alueelta lähiruokatoimijat seudulliseen yhteistyöhön ja tuodaan lähiruokaa lähemmäksi kaupunkilaisia sekä luodaan tilaa uudenlaiselle liiketoiminta-ajattelulle. Käytännössä hankkeessa luodaan pääkaupunkiseudun lähiruoan ja ravintola-alan tutkimusta, kehitystä ja liiketoimintaa edistävää lähiruoan toimijaverkostoa. Hankkeessa kokeillaan uusia ravintola- ja lähiruoka-alan liiketoiminta-avauksia tilallisin kokeilun sekä edistetään kestävää ja eläväistä ruokakulttuuria kaupungeissa. Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkien toimimista testialustana tulevaisuuden palvelulle ja tuotteille.

Virallinen kuvaus

Kehitetään seudun ruokajärjestelmää ja luodaan toimintasuunnitelma.

Jatketaan Smart & Clean-säätiön Urban Food -hankkeessa aloitettua kestävän kaupunkiruoan ekosysteemin kehittämistyötä. Hahmotetaan ruokajärjestelmän kokonaiskuva ja luodaan yhteinen toimintasuunnitelma. Kootaan yhteen kaikki hyvät ideat ja verkostot (mm. Green City Farm -kestävän gastronomian osaamiskeskus, Vantaan ruokaklusteri, Uudenmaan ruoka -foodhub, Zero Food Waste ja Sustainable Meal -konseptit, Mission Zero Foodprint ja CircularHoodFood-hanke), Hyvinkään agroekologisen symbioosin malli). Tavoitellaan kokonaisuudessaan kestävää paikallista/alueellista ruokajärjestelmää, jossa panokset tulevat läheltä ja energia- ja ravinneomavaraisuus on korkea. Tehdään kehittämistyötä yhdessä mm. Uudenmaan liiton kanssa. Seudullisessa ruokajärjestelmän arvioinnissa korostetaan alueen tärkeimpiä haasteita, jotka liittyvät ruoan tuotantoon, toimittamiseen ja jakeluun, sosiaaliseen ja taloudelliseen tasa-arvoon, sekä ruokaketjun hävikkiin ja jätteisiin. Selvitetään paikallisten viranomaisten, yksityisen sektorin ja yhdistysten ehdottamat tai jo toteuttamat ratkaisut näiden kysymysten ratkaisemiseksi.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2025

  Urban & Local -hankkeen toteutuminen

  Urban&Local – Tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi -hankkeen visiona on syötävä kaupunki, joka tukee luonnon monimuotoisuutta ja jossa kestävä ruoantuotanto on näkyvä osa viihtyisää kaupunkitilaa.

  Lyhyet, läpinäkyvät ja paikalliset ruokaketjut ovat vastuullisempi vaihtoehto globaaleille ruokaketjuille, joissa toimitusketjut ovat pitkiä ja vaikeita jäljittää. Hanke vastaa osaltaan tarpeeseen uudistaa ruokajärjestelmää edistämällä niin kutsuttua täydentävää ruokajärjestelmää alueellisella yhteistyöllä.

  Hankkeessa kootaan ja kutsutaan Uudenmaan alueelta lähiruokatoimijat seudulliseen yhteistyöhön ja tuodaan lähiruokaa lähemmäksi kaupunkilaisia sekä luodaan tilaa uudenlaiselle liiketoiminta-ajattelulle.

  Käytännössä hankkeessa luodaan pääkaupunkiseudun lähiruoan ja ravintola-alan tutkimusta, kehitystä ja liiketoimintaa edistävää lähiruoan toimijaverkostoa. Hankkeessa kokeillaan uusia ravintola- ja lähiruoka-alan liiketoiminta-avauksia tilallisin kokeilun sekä edistetään kestävää ja eläväistä ruokakulttuuria kaupungeissa. Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkien toimimista testialustana tulevaisuuden palvelulle ja tuotteille.

  Toimijaverkostoa, tilallisia kokeiluja, ruokatuotteita ja -palveluita testataan ja tuotetaan yhdessä yritysten, (lähi)ruokatoimijoiden, kaupunkien ja tutkimus- ja oppilaitosten kanssa.

  Urban&Local – tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi – hankkeessa (1/2023–12/2025) kehitetään lähiruoka- ja ravintola-alan innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita ja palveluita sekä luodaan puitteet alan yhteistyölle ja kestävälle liiketoiminnalle. Hanketta koordinoi Forum Virium Helsinki. Hankekumppaneina ovat toteuttaassa myös Metropolia ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Perho Liiketalousopisto ja Vantaan kaupunki. Hanke on käynnissä 1.1.2023–31.12.2025 ja saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.03.2022

  6Aika: CircularHoodFood -hankkeen toteutuminen

  Hankkeessa edistettiin urbaanien viljely-yrittäjien ja taloyhtiöiden kohtauttamista sekä kehitettiin Vantaan kaupungin ruokaklusteritoimintaa. Lue lisää hankkeesta ja sen tuloksista: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/projektit-ja-hankkeet/circular-hood-food/

Yhteenveto ja yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Roosa Halonen

  Roosa Halonen

  Projektipäällikkö

  Forum Virium Helsinki

 • Nea Metsänranta

  Nea Metsänranta

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 23.08.2023