Hyppää sisältöön

20Kauppa- ja ravintola-alan ruokahävikin virtojen tunnistaminen ja hävikin vähentäminen

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

LUKE laati Vantaan kaupungin toimeksiannosta elintarvikejätteen ja ruokahävikin huomioivan biojätekartoituksen Vantaalle. Työn tarkoituksena oli selvittää ja arvioida elintarviketeollisuudessa, kaupassa, ravitsemispalvelusektorilla ja kotitalouksissa syntyvien elintarvikejätteiden kokonaismäärää, tyyppiä ja alueellista jakautumista Vantaalla. Tarkoituksena saada kokonaiskuva alueen biojätevirroista, niiden tyypeistä ja alkuperästä. Lähtötietoina käytettiin Luken aiempien tutkimusten elintarvikejäte- ja ruokahävikkitietoja. Jätetiedot on yhdistetty Vantaan yritys-, palvelu- ja väestötietoihin siten että on saatu arviot sekä elintarvikejäte-, että ruokahävikkimäärille. Näistä tiedoista on myös koostettu alueellisia kuvaajia, jolloin nähdään jätemäärien keskittymät alueella.

Virallinen kuvaus

Tunnistetaan julkisen sektorin sekä kauppa- ja ravintola-alan ruokahävikin virrat ja selvitetään niiden vähentämiskeinoja sekä hyödyntämisvaihtoehtoja kustannustehokkuus- ja ympäristönäkökulmista.

Tunnistetaan yhteistyössä ruoka-alan toimijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa julkisen sektorin sekä kauppa- ja ravintola-alan merkittävimmät ruokahävikin virrat seudulla. Kehitetään suunnittelun tehostamisen ja menekin ennustamiseen käytettäviä menetelmiä ja työkaluja. Selvitetään onko tarjolla nykyistä kannattavampia hyödyntämismahdollisuuksia hävikille ympäristö- ja kustannustehokkuusnäkökulmista, esimerkiksi voisiko ihmisille soveltumatonta ylijäämäruokaa käyttää eläinrehuksi tai lemmikkiruoaksi.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Tietoja päivitetty 24.08.2023