Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Yhteistyötä pk-yritysten kiertotaloustarjontaan - Kiertotaloutta ostarille -hanke päättyi 31.7.2023 ja ylitti tavoitteensa. Lopputulemana Uudenmaan talousalue on askeleen lähempänä kokonaisen kiertotalouskauppakeskuksen perustamista. Tällä hetkellä kiertotalouskauppakeskus on kaavoitettu Helsingin Koskelaan ja se valmistuu aikaisintaan 6-7 vuoden kuluttua. Helsingin kaupunki johtaa alueen suunnittelua.

Virallinen kuvaus

Avataan pääkaupunkiseudulle viihtyisiä kiertotalouskauppakeskuksia.

Yhdistetään Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja Sortin (pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätteiden lajitteluasemien) palvelut asukkaille helposti saavutettavaksi ”yhden luukun” kokonaisuudeksi, jotta estetään käyttökelpoisen tavaran päätyminen jätteeksi. Toteutetaan uusia kiertotalouskauppakeskuksia alueille, joilla on suuri asukastiheys kävelyetäisyydellä, ja ne ovat hyvin saavutettavissa kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Asukkaat voivat viedä keskukseen itselle tarpeettomat tuotteet ja saavat siellä neuvontaa tuotteen mahdollisesta uudelleenkäytettävyydestä. Hyväkuntoiset ja korjauskelpoiset tuotteet ohjataan myyntiin Kierrätyskeskukseen ja käyttökelvottomat Sortin kautta materiaalikiertoon. Uudelleenkäyttöön lahjoitetut tuotteet huolletaan, puhdistetaan ja korjataan ennen myyntiin laittamista. Samat tuotteet ovat myynnissä myös verkkosivuilla monipuolisilla kuvilla ja kuvaavin tekstein varusteltuna. Samaan yhteyteen tehdään myös tiloja asukkaiden omatoimiseen ja opastettuun vaatteiden ja tavaroiden huoltoon ja kunnostukseen sekä näitä palveluita tarjoaville yrityksille. Mukana voi olla myös muita vaatteiden ja tavaroiden uudelleen käyttöön keskittyviä yrityksiä, kuten vaatelainaamoita ja kierrätysmateriaaleja hyödyntäviä designkauppoja.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2025

  Yhdistetään Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja Sortti-asemien palvelut asukkaille helposti saavutettavaksi ”yhden luukun” kokonaisuudeksi.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.07.2023

  Kiertotaloutta ostarille -hanke

  Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Yhteistyötä pk-yritysten kiertotaloustarjontaan - Kiertotaloutta ostarille -hankkeessa toteutetaan selvitys pk-yritysten toimintaedellytyksiä kehittävästä Kiertotalousostoskeskuksen toimintamallista. Toimintamalli tuo yhteen julkisia ja yksityisiä toimijoita kuluttajien palvelemiseksi kiertotaloudessa. Hankeaika 1.8.2021-31.7.2023.

  Hankkeen tavoitteena on

  • luoda toimiva, kannattava ja monistettavissa oleva liiketoimintamalli kiertotalousostoskeskukselle
  • luoda uusia tuotteita ja palveluja kiertotalouden kuluttajarajapintaan
  • edistää erityisesti pk-yritysten työllisyyttä ja liiketoimintamahdollisuuksia
  • vähentää luonnonvarojen kulutusta
  • edistää vihreää taloutta.

  Mukana kumppaneina ovat myös Kauppakeskus Redi, Helsingin kaupunki, HSY, Suomen ympäristökeskus, HKL, Espoon kaupunki, LAB muotoiluinstituutti, Haaga-Helia, Aalto yliopisto, Nortecon ja Mall of Tripla. Hanke saa EAKR-rahoitusta (REACT-EU).

Yhteenveto ja yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Johanna Kohvakka

  Johanna Kohvakka

  hankepäällikkö

  Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

 • Nea Metsänranta

  Nea Metsänranta

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 22.08.2023