Hyppää sisältöön

18Ruokahävikin vähentäminen neuvonnan keinoin

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Kannustetaan ruokahävikin vähentämiseen uudistetuilla neuvontatyökaluilla.

Edistetään erityisesti asukkaiden motivointia muun muassa kampanjoilla. Päivitetään olemassa olevia neuvontatyökaluja. Viestitään ruoan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista ja ruokahävikin kustannuksista. Kannustetaan ja tuotetaan keinoja tiedostavaan ostamiseen esimerkiksi jo olemassa olevien hiililaskureiden avulla. Järjestetään koulutuksia ja tehdään oppimateriaaleja ruokahävikistä (mm. päiväysmerkinnät ja säilytysolosuhteet) ja kotikompostoinnista. Järjestetään korttelikilpailuja ja lisätään eri kohderyhmien (mm. asukkaat, ravintolat ja kokit) innostusta vertailukohteiden ja esikuvien avulla.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Asiasanat

NeuvontaRuoka

Toimenpideluokka

Syödään paremmin, vältetään hävikkiä
Tietoja päivitetty 30.09.2021