Hyppää sisältöön

12Kiertotalouskriteerien kehittäminen kaupunkien hankinnoille

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Kehitetään kiertotalouskriteerejä kaupunkien hankinnoille.

Selvitetään tarve yhdenmukaisille kiertotalouden kriteereille seudulla tukemaan kaupunkien julkisten hankintojen strategioita ja menettelytapoja. Kiertotalouskriteereillä tavoitellaan neitseellisten raaka-aineiden käytön minimointia sekä kierrätettävien ja uudelleenkäytettävien materiaalien käytön lisäämistä ja vesivastuullisuutta. Kriteerien käytössä huomioidaan joustavuus, ja kokemukset toteutuneista hankinnoista ja kilpailutuksista seudullisesti.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Asiasanat

Julkiset hankinnatKierrätysKiertotalousKulutusUudelleenkäyttöVesi

Toimenpideluokka

Kestävämpää kulutusta tietoa lisäämällä ja palveluja parantamalla
Tietoja päivitetty 30.09.2021