Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Virallinen kuvaus

Kehitetään kiertotalouskriteerejä kaupunkien hankinnoille.

Selvitetään tarve yhdenmukaisille kiertotalouden kriteereille seudulla tukemaan kaupunkien julkisten hankintojen strategioita ja menettelytapoja. Kiertotalouskriteereillä tavoitellaan neitseellisten raaka-aineiden käytön minimointia sekä kierrätettävien ja uudelleenkäytettävien materiaalien käytön lisäämistä ja vesivastuullisuutta. Kriteerien käytössä huomioidaan joustavuus, ja kokemukset toteutuneista hankinnoista ja kilpailutuksista seudullisesti.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty24.08.2022

  Rakentamisen hankintojen kiertotalouskriteerien kartoittaminen (CIRCuIT-hanke)

  CIRCuIT-hankkeessa tarkasteltiin potentiaalisia rakennushankkeissa sovellettavia kiertotalouskriteereitä ja niiden soveltuvuutta erilaisiin rakennushankkeisiin eri aikajänteillä. Monet kiertotalouskriteerit soveltuvat käytettäväksi niin purkuhankkeiden, korjausrakentamisen kuin uudisrakentamisenkin hankintojen yhteydessä. Lue lisää tästä tietoartikkelista.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Nea Metsänranta

  Nea Metsänranta

  Projektipäällikkö

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 30.08.2023