Hyppää sisältöön

1Välillisten päästöjen ja kokonaishiilijalanjäljen arviointi

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Virallinen kuvaus

Luodaan menetelmä kuluttamisen välillisten päästöjen ja kaupunkien kokonaishiilijalanjäljen arvioimiseksi ja käynnistetään niiden seuranta päätöksenteon tueksi.

Tunnistetaan pääkaupunkiseudun kulutusta kuvaavat lähtötiedot ja sovitaan tarvittava tiedonvaihto seurannan toteuttamiseksi. Hankitaan tarvittavat resurssit päästöjen arvioimisen ja seurannan käynnistämiselle sekä jatkuvalle seurannalle. Tunnistetaan välillisten päästöjen näkökulmasta keskeisimmät seurattavat indikaattorit, joiden merkitystä kokonaishiilijalanjälkeen arvioidaan säännöllisesti. Luodaan tarvittavat työkalut ja menetelmät, joilla voidaan arvioida erilaisten muutosten ja toimenpiteiden vaikutusta pääkaupunkiseudun hiilijalanjälkeen.
(Kestävän kaupunkielämän ohjelman mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

  • Tehtävä31.01.2022

    Suunnitelma arvioinnin käynnistämisestä

Yhteenveto ja yhteystiedot

Tietoja päivitetty 22.08.2023